PL 112
  ใช้สำหรับขัดล้างคราบไขมัน, ขัดล้างทำความสะอาดผิว, ขัดลบคมลบครีบ
  PH : 3 - 4
  PACKING : 30 kg/pail  PL 113
  ใช้สำหรับขัดลบคมลบครีบ, ขัดล้างคราบไขมัน กันสนิม
  PH : 14
  PACKING : 30 kg/pail  PL 225
  ใช้สำหรับขัดเงาผิวโลหะ
  PH : 9 - 10
  PACKING : 30 kg/pail  PL 115
  ใช้สำหรับขัดล้างน้ำมัน คราบไขมัน คราบฝังแน่น
  PH : 4 - 5
  PACKING : 30 kg/pail  PL 205
  ใช้สำหรับขัดผิวโลหะ, ขัดล้างคราบไขมัน กันสนิม, ขัดลบคมลบครีบ
  PH : 9 - 10
  PACKING : 30 kg/pail  PL 207
  ใช้สำหรับขัดผิวโลหะ, ขัดลบคมลบครีบ กันสนิม เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีคราบไขมันน้อย
  PH : 10
  PACKING : 30 kg/pail  PL 105
  ใช้สำหรับขัดเงาผิวโลหะ
  PH : 3 - 4
  PACKING : 20 kg/pail  CS 515
  ใช้สำหรับขัดล้างคราบดำ ล้างน้ำมัน น้ำยาล้าง ทำความสะอาดเม็ดเหล็ด เม็ดสเตนเลส
  PH : 2
  PACKING : 30 kg/pail  CM 514
  ใช้สำหรับล้างทำความสะอาดหินขัด
  PH : 5 - 6
  PACKING : 30 kg/pail


Tel : 02 906 5791-2

Fax : 02 906 7954