การทำงานของเครื่องขัดผิวโลหะแบบเขย่า มีสะพานแยกชิ้นงาน (แบบโอ่ง)Tel : 02 906 5791-2

Fax : 02 906 7954